Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi) w różnych państwach.

          Konferencja będzie okazją do porównania rozwiązań ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych stosowanych w różnych krajach, w tym efektów reform systemów zabezpieczenia społecznego wprowadzonych pod koniec XX w. i w pierwszych dekadach XXI w.

          Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych jak i humanistycznych oraz technicznych, a także praktyków.