Rekomendowany hotel:

 Hotel Ibis Poznań Center

  indeks
point ul. Kazimierza Wielkiego 23
61-865 Poznań, Poland
 
phone

(+48) 61 858 44 00

 

Uwaga: Uczestnicy rezerwują i pokrywają koszty noclegu we własnym zakresie.