Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

22. września 2017 (piątek)

Międzynarodowe Seminarium Naukowe - Pensions, Justice and Culture

9:30-10:00   Rejestracja uczestników
10:00-10:15   Uroczyste otwarcie seminarium
10:15-11:30   Obrady - Sesja I
11:30-12:00   Przerwa kawowa
12:00-14:00   Obrady - Sesja II
14:00-14:30   Obiad
14:30:17:30   Obrady - Sesja III
17:30   Podsumowanie seminarium
20:00   Uroczysta kolacja dla uczestników Seminarium ENRSP oraz Konferencji nt. Systemów Zabezpieczenia Społecznego
23. września 2017 (sobota)

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz technologicznych
Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges

9:30-10:00   Rejestracja uczestników
10:00-10:15   Uroczyste otwarcie konferencji
10:15-11:30   Sesja plenarna
11:30-12:00   Przerwa kawowa
12:00-14:00   Obrady w sesjach tematycznych
14:00-14:30   Obiad
14:30-16:00   Obrady w sesjach tematycznych
16:00-17:15   Sesja plenarna
17:15-17:30   Podsumowanie konferencji