Nadesłane artykuły (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji) zostaną opublikowane w:

Wymogi redakcyjne: Instrukcja  doc Instruction  doc Wytyczne dla autorów pdf
Wymogi redakcyjne:  Oświadczenie pdf Zasady publikacji pdf