Prof. Gertruda Uścińska  Prezes Zarządu ZUS
 Prof.  Aleksandra Wiktorow Rzecznik Finansowy
 Prof. Józef Orczyk Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 Prof. Maciej Żukowski Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu
 Prof. Marek Góra Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 Prof. Jacek Lisowski Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu
 Prof. Jan Szambelańczyk Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu
 Dr Maciej Wojewódka wiceprezes Zarządu ZUS
 Prof. Filip Chybalski Politechnika Łódzka
 Prof. Wanda Ronak-Chmielowiec Uniwersytet Wrocławski
 Prof. Urszula Prasznic Uniwersytet Wrocławski
 Prof. Anna Organiściak-Krzykowska UW-M w Olsztynie
 Prof. Ryszard Kamiński UAM w Poznaniu
 Prof. Henryk Januszek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 Prof. Magdalena Wyrwicka Politechnika Poznańska
 Prof. Leszek Pacholski Politechnika Poznańska 
 Prof. Teresa Łuczka Politechnika Poznańska
 Prof. Stefan Trzcieliński Politechnika Poznańska
 Prof. Edwin Tytyk Politechnika Poznańska
 Prof. Olgierd Lissowski Politechnika Poznańska
 Prof. Tadeusz Zaborowski Politechnika Poznańska