do 15 maja 2017 r. - przesłanie formularza zgłoszeniowego zawierającego abstrakt (.doc)
 do 31 maja 2017 r. - opłata za udział w konferencji
 do 31 maja 2017 r. - przesłanie pełnych tekstów artykułów
 22 września 2017 r. - seminarium ENRSP
 23 września 2017 r. - konferencja